Actueel

 
Hieronder vindt u onze meest actuele nieuwsberichten. 
 

11 februari 2013 • Nulmeting levensloopbestendige woningen in Ommen

Woonlab is door de gemeente Ommen ingeschakeld om inzicht te verkrijgen in de mate van levensloopbestendigheid van de huidige woningvoorraad in de gemeente. Het onderzoek is in volle gang.

 
In het Uitvoeringsprogramma van de gemeente Ommen dat in het voorjaar 2012 is vastgesteld, is het opzetten en uitvoeren van een onderzoek (0-meting) opgenomen naar het aantal levensloopbestendige woningen.
 
Doel is het verkrijgen van een adequaat inzicht in de mate van levensloopbestendigheid van de huidige woningvoorraad in de gemeente Ommen. De gemeente brengt dit samen met haar partners in beeld. Zij willen zich inzetten voor het realiseren van voldoende levensloopbestendige woningen en de inrichting van woonservicegebieden om de toekomstige generaties goed te kunnen huisvesten. 
 
 

Inschrijven voor de Woonlab-nieuwsbrief