Actueel

 
Hieronder vindt u onze meest actuele nieuwsberichten. 
 

03 april 2012 • Slimmer Kopen en Kopen naar Wens in de nieuwe Koopatlas

-

 
Koop- en financieringsvarianten worden steeds belangrijker: voor koopstarters en middeninkomens om een woning te kunnen kopen en voor corporaties om koopwoningen betaalbaar te kunnen aanbieden.
 
Onder aanvoering van Aedes en op basis van grondig onderzoekswerk van OTB is afgelopen week de Atlas Koopvarianten gepubliceerd. Hierin worden de vijf meest toegepaste koop- en financieringsvarianten met elkaar vergeleken vanuit zowel het perspectief van de koper als de corporatie. De vijf varianten pakken verschillend uit op tal van terreinen. En dat is positief, want hierdoor valt er voor corporaties wat te kiezen bij het bevorderen van hun woningverkoop en koopondersteuning aan koopstarters en middeninkomens.
 
Op één belangrijk punt verschillen Slimmer Kopen en Kopen naar Wens niet van elkaar en dat is de landelijke facilitering door Woonlab van gebruikers die beide koopvarianten toepassen. Woonlab kent de verschillen en weet welke afwegingen door corporaties gemaakt worden bij de keuze voor marktconforme verkoop, Slimmer Kopen, Kopen naar Wens of een optimale mix verschillende varianten.
 
Slimmer Kopen biedt kopers een korting op de koopsom en is een gedegen formule die al vele jaren zijn waarde bewijst. De kracht van deze koopvariant op basis van de Fair Value methode is dat er naast een aanzienlijke korting een sterke risicodemping is voor de koper mocht de woning in waarde dalen. Ander sterk punt is de keuzemogelijkheid voor de corporatie om de koper wel of geen terugkoopgarantie te bieden.
 
Kopen naar Wens is de nieuwste formule die in de Atlas Koopvarianten is opgenomen. De kracht van Kopen naar Wens is dat de corporatie gevrijwaard is van terugkoop en dat deze verplichting dus ook niet op de balans komt te staan. De koper profiteert van een uitgestelde betaling waarover hij geen kosten hoeft te betalen, maar die bij terugbetaling wel geïndexeerd wordt met de prijsontwikkeling van vergelijkbare woningen. De waardeontwikkeling is geheel voor de koper zelf.
 
De koopatlas biedt een objectieve vergelijking van de werking koop- en financieringsvarianten. Als u meer wilt weten of op zoek bent naar een koopvariant of optimale mix van verkoopbevorderende maatregelen om uw doelgroep(en) beter te bereiken, zijn wij graag bereidt daarin te assisteren. Voor nadere informatie kunt u een kijkje nemen op www.kopennaarwens.nl of www.slimmerkopenvoorcorporaties.nl of contact opnemen met Alex Grashof of Hans van den Hombergh van Woonlab.
 

Inschrijven voor de Woonlab-nieuwsbrief