Actueel

 
Hieronder vindt u onze meest actuele nieuwsberichten. 
 

12 januari 2015 • Onderzoek gemeentelijk woonbeleid particuliere woningvoorraad

In Nederland staat de kwaliteit van de particuliere voorraad onder druk omdat de ruimte van eigenaren om te investeren in onderhoud, duurzaamheid en/of woongenot in de eigenwoning naar aanleiding van de economische crisis beperkter is geworden.

 
Tegelijkertijd ligt er nog een hele opgave, zeker als het gaat om vroeg naoorlogse woningen in de lagere prijsklassen. We weten niet precies in welke gemeente die opgaven het grootst zijn, we weten ook niet in welke mate sprake is van concentratie van opgaven in zogenaamde probleemplukken én we hebben geen zicht op de beleidsinstrumenten die gemeenten inzetten om probleemplukken aan te pakken. Wat we wel weten is dat niets doen geen optie is omdat probleemplukken er voor kunnen zorgen dat buurten in een vervalspiraal terecht komen met alle maatschappelijke gevolgen van dien.
 
Dit is de reden dat Woonlab een onderzoek heeft gedaan onder Nederlandse gemeenten. In het najaar van 2014 heeft Woonlab een enquête uitgezet. Aan de enquête hebben maar liefst 139 gemeenten meegedaan. Daarmee geeft het onderzoek een goed beeld van het aantal gemeenten waar sprake is van probleemplukken in de particuliere woningvoorraad. Eveneens is bij de analyse het type beleidsvoering in kaart gebracht dat gemeenten voeren bij het aanpakken van probleemplukken: van informerend, naar faciliterend tot integraal activerend.
 
Bent u geïnteresseerd in het onderzoek lees dan hier verder.

Inschrijven voor de Woonlab-nieuwsbrief