Actueel

 
Hieronder vindt u onze meest actuele nieuwsberichten. 
 

09 februari 2015 • Blog: Met een heldere identiteit overwin je elke crisis

Woonlab adviseert en ondersteunt woningcorporaties bij het oplossen van strategische vraagstukken en doorvoeren van organisatieverbeteringen. Niet door een kaasschaaf te introduceren, maar door met het management en de organisatie de wezenlijke uitdagingen in beeld te brengen, te onderzoeken wat de keuzes zijn en te helpen bij de implementatie daarvan. Voor klanten en voor belanghouders gaat het namelijk om de echte identiteit van de corporatie; dat wat de corporatie kenmerkt en positief onderscheidt in de woningmarkt.

 
De “nieuwe realiteit” op de financiële markten, de woningmarkt en in de landelijke politiek grijpt diep in op de mogelijkheden van woningcorporaties om stabiliteit en zekerheid aan kwetsbare groepen te bieden. Nieuwe manieren van denken en werken zijn vereist om financieel gezond te blijven en het verschil te maken voor kwetsbare groepen op de woningmarkt.

 

In de volkshuisvesting was en is het bieden van betaalbare huisvesting en zekerheid aan kwetsbare groepen een groot goed. Het vermogen om stabiliteit en zekerheden te creëren zit als het ware in de genen van woningcorporaties. Om dat in de huidige crisis te kunnen volhouden is op de korte termijn een andere aanpak nodig waarbij bepaalde zekerheden kritisch worden beschouwd, waar nodig los worden gelaten of vervangen door betere (lees het verhaal van de gekookte kikker). Sommige zekerheden bestaan namelijk niet meer, dreigen onbetaalbaar te worden of zijn zelfs illegaal verklaard. Waar het om gaat is dat keuzes van de organisatie de gewenste effecten voor de volkshuisvesting en voor de portemonnee opleveren. Voor organisaties zelf gaat het erom dat medewerkers en teams weten en doorleven waar de corporatie voor staat (identiteit) en wat de bedoeling is (richting). Daarmee kan de inrichting van een organisatie en van werkprocessen eenvoudig en doelgericht worden gemaakt, zonder toeters en bellen; dan stel je professionals in staat vakbekwaam te worden en te blijven.

 

Een voorbeeld van een geslaagde organisatieverandering is een corporatie waarvan Woonlab de professionals hielp een messcherpe analyse te maken van de toegevoegde waarde van hun activiteiten en waar het mis ging. Met het management erbij zijn daaruit conclusies getrokken. Wat zijn sterke en aantrekkelijke activiteiten voor onze corporatie? Wat doen we als professionals goed? Wat kunnen anderen waarschijnlijk beter? Op basis hiervan is de focus verlegd naar activiteiten waar de corporatie echt goed in is, die de meeste toevoegde waarde opleveren voor klanten en die kostenefficiënt is.

 

Alex Grashof, senior adviseur Woonlab


Inschrijven voor de Woonlab-nieuwsbrief