Actueel

 
Hieronder vindt u onze meest actuele nieuwsberichten. 
 

23 februari 2015 • Blog: De meetmaatschappij

Woonlab denkt graag met u na over wijkontwikkeling. De individuele (wijk)bewoner staat in onze aanpak centraal. Het is belangrijk dat je als corporatie wijkactiviteiten kunt legitimeren. Zeker als je hierin investeert! Legitimiteit is met de invoering van de Herziene Woningwet een hot item. Met een open blik en gerichte interventies verbinden we mensen en stimuleren we vernieuwing in wijken.

 
Enkele weken geleden nam ik deel aan de cursus Asset Management van CorporatieNL. Een interessante cursus. Onderdeel was het thema meetbaarheid. Dit zette mij aan het denken. En aangezien de cursus in Hoofddorp was en ik in de spits terug moest rijden naar Nijmegen (hoe houden mensen dit dag in en dag uit vol?!) had ik tijd genoeg om in de auto mijn blog al te ‘schrijven’. Nu hoef ik het alleen nog uit te typen.
 
Meten is weten. Wij leven in een meetmaatschappij. Voor alle activiteiten zoeken wij legitimiteit met behulp van een meetbare indicator. We plegen nieuwbouw als het rendement hoog genoeg is. Het KlantContactCentrum wordt op meetbare vragen getoetst op klantvriendelijkheid. Hoe vaak ontvangen we wel niet een beoordelingslijst voor een restaurant? Of een opleiding? Als we goede cijfers ontvangen zijn we blijkbaar goed bezig.
 
Tijdens de cursus kwam de meetbaarheid van leefbaarheidsinterventies van corporaties aan bod. Hoe kunnen we meten dat bepaalde activiteiten succesvol zijn? Hoe kunnen we op basis van cijfers bepalen hoeveel geld we als corporatie hiervoor over hebben? Bij de beantwoording van deze vragen zoeken we naar directe en indirecte uitkomsten. Als we aantonen dat een activiteit de werkloosheid in de wijk verlaagd, of de zelfredzaamheid van de bewoners in de wijk verhoogd, maken we de interventie meetbaar en legitiem. Veel verschillende soorten indicatoren zijn de revue gepasseerd: WOZ waarde in de wijk stijgt, werkloosheid daalt, vandalismecijfers dalen, etc.
 
Descartes is lid van de filosofische stroming het rationalisme. Deze stroming vertrekt vanuit de gedachte dat de rede de enige en voornaamste bron van kennis is. De werkelijkheid bevat volgens rationalisten een inherente redelijke en logische structuur die vanwege dit feit ook direct door het verstand gelezen kan worden zonder enige tussenkomst van iets anders dan het denken zelf.
 
Ik wil graag de gedachte van het rationalisme als alternatief naast onze meetmanie zetten. Sommige outcome is namelijk wel bespeurbaar maar moeilijk meetbaar. Rationalisten vinden dat alles waar men enigszins aan kan twijfelen verworpen moet worden. Dus ik zeg: laten we de legitimiteit van activiteiten zoeken in de ratio, niet alleen in cijfers. Dus, denk zelf vanuit de ratio na of activiteiten de gewenste outcome op kunnen leveren en betrek daarbij de schat aan ervaring van samenwerkingspartners en wijkbewoners.
 
De legitimiteit van een activiteit van een corporatie op leefbaarheid zal niet alleen gevonden worden in (on)meetbare indicatoren maar wel bewezen kunnen worden door middel van rationeel nadenken en eerlijke zelfreflectie, de voornaamste bronnen van kennis.
 
Beoordeel dit blog!
(A) Leuk
(B) Gemiddeld
(C) Matig
(D) Slecht
Stuur uw antwoord naar jelleblijham@woonlab.nl
 
Jelle Blijham, adviseur bij Woonlab

Inschrijven voor de Woonlab-nieuwsbrief