Actueel

 
Hieronder vindt u onze meest actuele nieuwsberichten. 
 

01 april 2015 • Kopen naar Wens: Nieuwe brochure beschikbaar

De laatste jaren zijn verschillende koopoplossingen op de markt gekomen. En met succes! Daarvan is Kopen naar Wens de heldere koopoplossing met LAGE OPERATIONELE KOSTEN zonder ingewikkelde verrekeningen en balansverplichtingen.

 
Veel woningcorporaties gebruiken koopoplossingen waarbij kopers bovenop de korting uitgebreide garanties krijgen. In het oog springend zijn de terugkoopgarantie en garantie op het delen van de waardeontwikkeling van de woning. Dit soort garanties met verplichtingen voor kopers en corporaties kosten veel geld. Nu corporaties meer dan ooit scherp zijn op hun bedrijfsvoering levert dit een dilemma op: hoe kun je koopoplossingen in blijven zetten en toch optimaal verkoopopbrengsten genereren?
 
Kopen naar Wens schept dezelfde mogelijkheden als bestaande koopoplossingen maar dan zonder de kostbare garantieverplichtingen. Door de lagere aankoopprijs is het kopen van een woning voor de koper aantrekkelijk; hypotheeklasten zijn lager, en daarmee is de betaalbaarheid beter en het financiële risico voor de koper kleiner dan bij reguliere koop. Het grote voordeel voor de corporatie is dat er geen sprake is van kostbare garantieverplichtingen, zoals terugkoop en waardedeling.
 
 
“Kopen naar Wens brengt versnelling in de woningverkoop en is een heldere koopoplossing zonder ingewikkelde verrekeningen.”
Rob van den Broeke, directeur-bestuurder Woningcorporatie QuaWonen, Krimpenerwaard
 
“Je bent niet bezig met balansverlenging, en het financieel risicoprofiel van Kopen naar Wens ligt gewoon een stuk lager dan bij andere koopoplossingen.”
Helga Kessels, manager bedrijfsvoering Woonstichting Thuis, stadsregio Eindhoven
 
Wilt u meer informatie? Klik hier om de vernieuwde brochure voor Kopen naar Wens te bekijken. Of neem contact op met Alex Grashof (alexgrashof@woonlab.nl) of Hans van den Hombergh (hansvandenhombergh@woonlab.nl), per mail of via telefoonnummer 026 - 707 1982.

Inschrijven voor de Woonlab-nieuwsbrief