Actueel

 
Hieronder vindt u onze meest actuele nieuwsberichten. 
 

16 juli 2015 • Blog: Naar betere prestatieafspraken

Blog: Naar betere prestatieafspraken

Hoeveel goedkope en betaalbare huurwoningen hebben we echt nodig in 2020? Hoe pakken we de doorstroming van ouderen naar levensloopbestendige betaalbare huurwoningen aan? Zomaar een paar vragen waar in prestatie-afspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersbelangenorganisaties vaak weinig antwoord op gegeven wordt.

 

De hoop van veel volkshuisvesters is dat dit mede door de recent verschenen herziene Woningwet verandert. Dat dit het startschot is tot verbetering van de kwaliteit van prestatie-afspraken. Sturing op onderwerpen als betaalbare huren, kwaliteit van buurten en wijken en voldoende beschikbare woningen voor kwetsbare groepen, is maatschappelijk namelijk van groot belang in tijden van transitie.

Als er al prestatie-afspraken zijn, zijn ze vaak weinig concreet, een optelsom van wensenlijstjes en/of in vaag bestuurlijk jargon geschreven. Mede omdat het niet dwingend was voorgeschreven waren huurdersbelangenorganisaties vaak geen partij. Hoe anders gaat dat in resultaatgerichte relaties, als er echt iets op het spel staat en je elkaar absoluut nodig hebt om te kunnen (bij)sturen. In zakelijke ketenrelaties is het gebruikelijk om dan contracten te sluiten, gezamenlijk investeringsplannen en dienstverleningsovereenkomsten te maken. Tijd voor de volkshuisvesting om van die ervaringen meer gebruik te maken.

 

Mijn stelling is dat realiseren van goede prestatie-afspraken een uiting is van de wil van gemeenten, corporaties en huurdersbelangenorganisaties om visies op wonen en volkshuisvesting te confronteren en te delen met elkaar. Dat lukt alleen als je samen nadenkt, voordenkt en een echte deal wil sluiten die de toekomst meer (be)grijpbaar en (be)stuurbaar maakt. En als er voor alle betrokkenen waarde te creeren is.

Vereiste is een besluitvormingsproces waarin betrokken partijen open en duidelijk zijn over hun belangen en hun perspectief op ontwikkelingen in de woningmarkt, de positie van kwetsbare groepen en mogelijkheden om succesvol bij te kunnen sturen. Dat kan leiden tot verschillende prestatie-afspraken zoals in de gemeente Utrecht waar op maat gemaakte prestatie afspraken met iedere corporatie in de maak zijn.

 

Zoals in vele sectoren van de economie gebruik is, bouw je met prestatieafspraken resultaatgerichte ketens. Dat is bij voorkeur geen dik verhaal, maar wel een boeiend verhaal over hoe partijen de volkshuisvesting zien en willen bijsturen. En dat is dus iets anders dan een optelsom van beperkt houdbare wensenlijstjes.

 

Alex Grashof, senior adviseur


Inschrijven voor de Woonlab-nieuwsbrief