Actueel

 
Hieronder vindt u onze meest actuele nieuwsberichten. 
 

21 januari 2013 • Keuzemoment bewoners Molukse Wijk Tiel

De woningen in de Molukse Wijk zijn in de jaren zestig gebouwd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Met respect voor de zeer eigen culturele en sociale aspecten is samen met Buah Hati, de organisatie van de Molukse bewoners, een plan van aanpak voor de wijk opgesteld.

 
Bewoners worden zoveel mogelijk betrokken bij de aanstaande vernieuwing van de wijk. Dit plan bestaat uit diverse stappen, waarbij Woonlab samen met Elan Expertisecentrum zorgt voor de projectbegeleiding en voortgang. Elke stap wordt in nauwe samenwerking voorbereid met vertegenwoordigers uit de Molukse gemeenschap.
 
In de komende periode maken alle bewoners een keuze uit de gemaakte planvarianten. Het is de bedoeling dat in mei 2013 een door wijkbewoners gedragen wijkvernieuwingsplan klaar is. Daarna wordt dit plan aan de bewoners voorgelegd, waarna met het voorbereidings- en uitvoeringstraject wordt gestart.
 

Inschrijven voor de Woonlab-nieuwsbrief