Actueel

 
Hieronder vindt u onze meest actuele nieuwsberichten. 
 

11 januari 2017 • Portefeuillestrategie en verkoop

Portefeuillestrategie en verkoop

De nieuwe Woningwet noodzaakt corporaties tot een stevige herbezinning op de portefeuillestrategie. Dat is niet alleen belangrijk voor de financiële continuïteit, maar ook om maatschappelijke prestaties te kunnen blijven leveren. Ook het splitsen in DAEB, niet-DAEB speelt daarbij een rol.

 

Op korte termijn is het voor corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties belangrijk dat er een voldoende groot aanbod betaalbare huurwoningen is en blijft. Op langere termijn is het echter van groot belang de woningvoorraad tijdig aan te passen en te vernieuwen. Daar hangt wel een prijskaartje aan, wat noodzaakt tot het creëren van voldoende investeringsruimte. Gerichte woningverkoop, bijvoorbeeld aan zittende huurders en middeninkomens, is een zeer bruikbaar instrument.

 

Via deze link opent u de pdf "Portefeuillestrategie en verkoop" waarin een Casus op portefeuilleniveau is uitgewerkt met de koopoplossing Kopen naar Wens. 

 


Inschrijven voor de Woonlab-nieuwsbrief