Actueel

 
Hieronder vindt u onze meest actuele nieuwsberichten. 
 

06 maart 2013 • Advies over prioriteren en faseren woningbouw gemeente Wageningen gereed

De onderzoeksbevindingen en het advies over de woningbouw is in december 2012 gepresenteerd en besproken met de gemeente en betrokken partners. Het definitieve adviesrapport is januari jongstleden overhandigd aan de gemeente Wageningen.

 
Ook in Wageningen is de crisis op de woningmarkt voelbaar, maar staat de woningbouw er over het algemeen wat beter voor dan elders in de Food Valley. Het advies legt de nadruk op intensiveren van de woningbouwregie door marktpartijen en de gemeente en het nemen van maatregelen om de belangrijkste woningbouwplannen voor de korte en middellange termijn door te zetten en waar mogelijk te versnellen. 

Inschrijven voor de Woonlab-nieuwsbrief