Actueel

 
Hieronder vindt u onze meest actuele nieuwsberichten. 
 

22 januari 2019 • Verkenning samenwerking SCW - SWB

Op 22 januari ondertekenden SCW en SWB een intentieovereenkomst tot fusie. Dit is de uitkomst van een verkenning die Woonlab voor en met beide corporaties heeft uitgevoerd naar de meerwaarde en haalbaarheid van samenwerking.

 
De organisaties denken dat zij elkaar en de volkshuisvesting in de gemeenten Tiel, Neder-Betuwe en Buren veel te bieden hebben. Uit onderzoek en vergelijking van alternatieven kwam naar voren dat fusie de hoogste meerwaarde voor de volkshuisvesting en de corporaties oplevert. In de fusie-intentieovereenkomst, waar Woonlab de penvoerder voor was, is als opgenomen dat de beoogde fusiedatum 1 januari 2020 is. Meerwaarde creëren SCW en SWB verwachten gezamenlijk beter de opgaven en middelen in de volkshuisvesting in de gemeenten Tiel, Neder-Betuwe en Buren te kunnen matchen. Ook denken ze samen de ambities op het gebied van wonen en verduurzaming te kunnen realiseren. Bovendien zal fusie leiden tot efficiency en betere voorwaarden voor de continuïteit en doorontwikkeling, zo blijkt uit de verkenning en het voorbereidende onderzoek.

Inschrijven voor de Woonlab-nieuwsbrief