Actueel

 
Hieronder vindt u onze meest actuele nieuwsberichten. 
 

08 maart 2013 • Experiment ‘VVE voor grondgebonden eengezinswoningen’

Woonlab start samen met Platform 31 een experiment ‘VVE voor grondgebonden eengezinswoningen’ waarbij verkoop van woningen plaatsvindt onder de figuur van een Vereniging van Eigenaren (VVE). We zijn op zoek naar innovatieve corporaties die mee willen doen.

 
Regelmatig horen wij van woningcorporaties dat verkochte eengezinswoningen dreigen te verpauperen. Eén van de achtergronden is dat kopers niet voldoende mogelijkheden hebben en/of niet gewend zijn om onderhoud te plegen. Een goede oplossing zou kunnen zijn om eengezinswoningen onder de figuur van een VVE te verkopen en een Reservefonds in het leven te roepen, zodat het makkelijker wordt om gezamenlijk onderhoud aan het casco te plegen.
 
Dit experiment is onderdeel van het experiment Aanpak Goedkope Koop van Platform 31. Woonlab ontwikkelt samen met Platform 31, deelnemende corporaties en externe deskundigen modellen voor verkoop van eengezinswoningen onder de figuur van de VVE. Intussen willen we een antwoord vinden op de volgende vraag:
 
Is het fiscaal, financieel, markttechnisch, juridisch en organisatorisch mogelijk bij verkoop van ex-corporatie grondgebonden eengezinswoningen een VvE op te richten? Hoe ziet deze VvE er organisatorisch uit en onder welke voorwaarden is het aantrekkelijk om op deze manier een woning te kopen? Wat betekent dit voor de verkopende corporatie?
 
Als het experiment slaagt levert dit modelcontracten op en een praktijkgids die de corporatie helpt bij het maken van keuzes in de verkoop van eengezinswoningen onder de figuur van de VVE. De uitkomsten van het experiment worden gedeeld met o.a. het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit om het opzetten en functioneren van VVE voor eengezinswoningen te optimaliseren en wet- en regelgeving aan te laten sluiten op de praktijk.
 
U als woningcorporatie draagt in dit proces bij aan de kennisontwikkeling door te participeren in werksessies en workshops. Er wordt gevraagd eigen cases, ervaringen en expertise in te brengen. Spreekt u dit aan, kunt u een case inbrengen, wilt u weten welke corporaties we benaderd hebben, roept het experiment vragen op, kijk dan op Platform 31.
Of neem contact met ons op.
 

Inschrijven voor de Woonlab-nieuwsbrief