Bedrijfsfilosofie

Ontwikkeling gaat geleidelijk en soms met schokken. Wij zien ontwikkeling niet als iets wat iemand of een organisatie overkomt. Mensen en organisaties hebben daarin iets te kiezen. Met visie, overtuigingskracht en doorzettingsvermogen kun je morgen dát realiseren wat je je vandaag hebt voorgenomen.
  
Voor Woonlab is ontwikkelen een passie. De passie om in nauwe samenwerking met haar opdrachtgever(s) de koers voor ontwikkeling uit te zetten en het samenspel met partners, belanghouders en klanten doeltreffend te organiseren. Woonlab adviseert, begeleidt en ondersteunt corporaties, maatschappelijke ondernemers en gemeenten.
Woonlab werkt samen met opdrachtgevers aan de ontwikkeling van vitale woongebieden, de introductie van innovaties en het aanpakken van eigen ondernemerschap.
  
Woonlab is een netwerkorganisatie, gebouwd op kennis en vertrouwen, gericht op uitwisseling en ontwikkeling. We beschikken over een netwerk van zelfstandige adviseurs die vanuit een interimrol kunnen worden ingeschakeld, bijvoorbeeld als directeur, manager Wonen, gebiedsontwikkelaar of projectmanager. Voor opdrachtgevers voert Woonlab specifieke werving & selectie opdrachten uit op management- en directieniveau.
  
Adviseurs van Woonlab zijn ook actief als visitator voor Raeflex/NQA, dagvoorzitter of docent.