Gebiedsontwikkeling

Prettig wonen en leven, dat is belangrijk. Wat dat prettig wonen en leven inhoudt, zal per wijk verschillen. Elk gebied heeft een eigen karakter. Soms is die identiteit kwijt, is een wijk in transitie, staat het voorzieningenniveau onder druk, doen zich bedreigingen voor en is het nodig om in te grijpen. De sleutel naar succesvolle en toekomstbestendige herstructurering van gebieden is samen met bewoners en lokale partijen wijkkansen benutten en inhaken op de identiteit en de onderliggende kernwaarden die eigen zijn aan het gebied.
 
We adviseren en ondersteunen gemeenten en corporaties bij visieontwikkeling, het maken van een gebiedsaanpak en bij gebiedsgerichte interventies. Wat heeft Woonlab u te bieden?
  • Visie- en conceptontwikkeling voor gebieden en gebouwen
  • Ontwikkeling woonservicegebieden
  • Bewonersparticipatieprogramma’s
  • Gebiedsbranding- en marketing
  • Haalbaarheidsonderzoeken
Een woonwijk of woonkern staat niet op zichzelf. Externe demografische, economische of sociale factoren en trends hebben invloed op een gebied.
 
Klik hier voor meer informatie over de visie en aanpak van Woonlab.

Gebiedsontwikkeling


Gebiedsontwikkeling: Projecten


Informatie aanvragen