Kopen naar Wens®

Kopen naar Wens is een koopformule die starters en middeninkomens in staat stelt om toch een eigen woning te bekostigen. Kopen naar Wens geeft de koper de mogelijkheid slechts een deel van de aankoopprijs te betalen (minimaal 50%). Het resterende bedrag wordt betaald bij doorverkoop. De lagere woonlasten bevorderen het kunnen starten of juist doorstromen op de woningmarkt. Kopen naar Wens biedt kopers de mogelijkheid tussentijds een deel van de resterende aankoopprijs te betalen.
 
Kopen naar Wens stelt corporaties in staat woningen tegen marktwaarde te verkopen en daarmee toch doelgroepen zoals starters te bereiken. Kopen naar Wens werkt 'off balance'. Er staat geen verplichting voor terugkoop op de balans. Daarom past het goed bij een exit-/investeringsstrategie, omdat de verkoopopbrengst, net als bij vrije verkoop, volledig kan worden geherinvesteerd. De aanbieder is de woning echt kwijt, omdat de koper volledig eigenaar wordt en er geen terugkoopplicht is. Daarmee is Kopen naar Wens een goede aanvulling op of alternatief voor bestaande koopformules.
 

Gebruiksrecht Kopen naar Wens

Kopen naar Wens komt voort uit de koopvariant Sociale Koop. Dudok Wonen uit Hilversum, Volkshuisvesting uit Arnhem, Sité Woondiensten uit Doetinchem en Havensteder uit Rotterdam hebben met de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitgebreid de mogelijkheden onderzocht en geëvalueerd die de koopformule biedt. Genoemde corporaties hebben Woonlab in de arm genomen om ervoor te zorgen dat het product op de juiste manier landelijk beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde corporaties.  
Dat de koopformule inmiddels een succes is, blijkt uit de bijna 1.100 verkochte woningen (t/m 2017) en 8 corporaties die licentiehouder zijn.
 

Interesse?

Woonlab verzorgt de uitgifte van licenties Kopen naar Wens. Daarnaast faciliteert Woonlab een helpdesk voor alle vragen omtrent het koopproduct. Ook voorziet Woonlab in gerichte adviezen over de manier waarop u Kopen naar Wens met succes kunt implementeren in uw organisatie.
 
Meer informatie over Kopen naar Wens vindt u op www.kopennaarwens.nl. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Woonlab. Wij helpen u graag verder.
 

De kenmerken van Kopen naar Wens®

Voor de koper

  • De mogelijkheden voor eigen vermogensvorming door de koper zijn groot, omdat er geen waardedeling is en de koper zelf kiest voor het tempo van afbetalen
  • De koper staat vrij ten opzichte van de corporatie om de woning naar eigen inzicht aan te passen en door te verkopen
  • Kopers maken, als ze de mogelijkheid hebben, de keuze voor een grotere mate van eigenaarschap
 

Voor de corporatie

  • Kopen naar Wens werkt 'off balance'. Er staat geen verplichting voor terugkoop op de balans
  • Kopen naar Wens past daarom goed bij een exit-/investeringsstrategie, omdat de verkoopopbrengst (net als bij vrije verkoop) volledig kan worden geherinvesteerd
  • De aanbieder is de woning echt kwijt, omdat de koper volledig eigenaar wordt en er geen terugkoopplicht is
 

Motieven voor keuze Kopen naar Wens

  • Grote keuzevrijheid voor de klant
  • Aantrekkelijk voor koopstarters met uitzicht op inkomensgroei
  • Geld wordt vrijgemaakt op een sociale en volkshuisvestelijk verantwoorde manier