Opstellen strategische wijkvisie Sité Woondiensten

Een strategische visie is nodig op de toekomstige ontwikkeling van een aantal woonwijken in Doetinchem. Dat is geen sinecure omdat meerdere ontwikkelingen gaande zijn in de wijken zelf en in de omgeving. De impact van bijvoorbeeld demografische krimp op de woningvoorraad en de leefbaarheid kan groot zijn. Aan Woonlab is gevraagd inhoudelijke en procesmatige ondersteuning te leveren bij de ontwikkeling van een visie, die de basis zal gaan vormen voor de strategie van Sité voor deze wijken.