Waardecreatie wijk Selissenwal in opdracht van St. Joseph Boxtel

Doelstelling is de reputatie van de na-oorlogse wijk Selissenwal in Boxtel te versterken. Dit vereist een gecoördineerde meerjarige inspanning van meerdere belanghouders. Daarom is op initiatief van St. Joseph Boxtel met belanghebbenden zoals de gemeente, de VMBO school, de welzijninstelling, de zorginstelling, de sociale werkvoorziening en anderen, een verkenning gestart over hoe de wijkontwikkeling effectiever georganiseerd en uitgevoerd kan worden. De eerste werkconferentie en inventarisatieronde hebben inmiddels plaatsgevonden.