Interne evaluatie organisatieontwikkeling

Woonlab heeft voor de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van een corporatie een interne evaluatie uitgevoerd naar de voortgang van de organisatieontwikkeling. Resultaatgericht management, omgevingsgerichtheid en governance waren onder andere de evaluatiepunten.