Klantwaardering Talis Nijmegen

Tussen spoor en invalsweg ligt een kleine buurt van circa 250 woningen met veel overlastproblemen en weinig vertrouwen tussen bewoners en instanties en omgekeerd. In die buurt is met klantwaardering gewerkt, een vorm van maatschappelijke interventie die is ontwikkeld door Woonlab en Becx & van Loon. Inzet van klantwaardering is dat gedrag van individuele bewoners beloond wordt. Belangrijke onderliggende inzet is dat partijen uitgedaagd worden om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit geldt voor zowel bewoners als voor organisaties die actief zijn in de wijk. Dit gebeurde door uitvoering van de Sterrenactie en actie Schone Lei.
 
De Sterrenactie daagt bewoners uit om hun verantwoordelijkheid te pakken wat betreft hun woning: zorgvuldige bewoning wordt beloond. De Sterrenactie beloont bewoners die hun huis willen inrichten, beloont bewoners die hun woning willen verbouwen en beloont trouwe huurders. Zo kunnen de verbouwers een waardecheque van € 500 krijgen indien men het huis verbouwd en krijgen trouwe huurders – huurders dus die allang in de buurt wonen, zonder overlast te bezorgen en die altijd op tijd zijn met de huur - een accessoirepakket ter waarde van € 500. Elk jaar komen maximaal 80 huurders in aanmerking.
Men kon zich aanmelden als inrichter (€100), verbouwer (€ 500) of ‘trouwe huurder’(€ 500).
 
Vooraf wordt wat betreft de servicerelatie tussen Talis en huurders schoon schip gemaakt door al het achterstallige onderhoud weg te werken én manifeste onderhoudsklachten aan te pakken. Dit gebeurt in de vorm van eenmalige jaarlijkse acties Schone Lei. Huurders worden actief benaderd met de vraag hun klachten te melden met de garantie dat deze klachten direct verholpen zullen worden. Dit creëert een situatie waarin Talis zelf ook kan vragen goed met de woning om te gaan en waarbij huurders zich uitgenodigd voelen om ook zelf energie te steken in de woning.
 
In de waarderingsaanpak is met het volgende conceptuele schema gewerkt:
 
 
Uiteindelijk hebben aan de Sterrenactie in drie jaar tijd 96 deelnemers meegedaan.
En uit een evaluatie bleek dat de Sterrenactie en de Schone Lei ertoe hebben geleid dat het wijkaanzicht is verbeterd en dat het onderlinge vertouwen is vergroot. Ook overlast en huurachterstanden zijn afgenomen.