Gebiedsvisie Overdinkel

Voor Domijn heeft Woonlab een gebiedsvisie opgesteld voor het dorp Overdinkel. Op interactieve wijze is met de dorpsraad en andere belanghouders een praktisch bruikbare gebiedsvisie ontwikkeld die het dorp toekomstbestendiger moet maken. Het resultaat een gedragen Gebiedsvisie Hart voor Overdinkel; Groen en energieK. Een nieuw Kulturhus, sociale interventies, nieuwbouw en renovatie maken onderdeel uit van de plannen. Tevens is met de Domijn organisatie een aanpak neergezet die de slagkracht van Domijn in gebiedsontwikkeling heeft vergroot en die bruikbaar is voor de gebiedsontwikkeling in andere wijken en dorpen.