Stekkenberg-West op de kaart

Woonlab is door woningcorporatie Oosterpoort te Groesbeek gevraagd ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van een vermarktingsstrategie voor Stekkenberg-West. Deze wijk zal de komende jaren een forse herstructureringsoperatie ondergaan. De wijk moet niet alleen aantrekkelijker worden voor mensen die in de wijk terugkeren, maar ook andere woningzoekenden moeten worden geprikkeld om in de wijk te gaan wonen. Dit vraagt om een herpositionering van de wijk.
 
In een aantal sessies heeft Woonlab met wijkbewoners en sleutelfiguren de essentiele kenmerken en waarden naar boven gehaald die samen de identiteit maken van de Stekkenberg. Vervolgens zijn de dragers van deze identiteit aangewezen en verbeeld in een 'brandingboek'. Deze dragers moeten bij de herontwikkeling gekoesterd worden en in de marketing terugkomen.