Businessplan maken bedrijfsonderdeel grote corporatie

Opdrachtgever: bestuur stedelijke woningcorporatie
 
Vraag
Stel in het licht van de veranderende wet- en regelgeving (Woningwet en BBSH) een nieuw ondernemingsplan op voor onze studentenhuisvestingactiviteiten en voor onze makelaardij activiteiten, voor de komende 4 jaren. Neem hierin de integratie van beide activiteiten mee.
 
Aanpak
  • Opstellen van een beslismodel voor het toetsen van de TI- en niet-TI-activiteiten en het ’grijze tussengebied’.
  • Uitvoeren van een benchmark voor de makelaardij activiteiten.
  • Analyse van best practices op de makelaardij- en VvE-activiteiten.
  • Toetsen en beoordelen van de activiteiten.
  • Formuleren van de veranderopgave en beslispunten.
  • Ondersteuning leveren bij het maken van proces met de professionals van de corporatie.
 
Resultaten
Op basis van de analyse heeft de klant besloten de activiteiten te herstructureren, zodat de effectiviteit van de kernactiviteiten wordt vergroot en deze BBSH-proof zijn. Ook is besloten activiteiten te splitsen en deel af te stoten.