Van ondernemingsplan naar resultaatgericht afdelingsplan

Hoe vertaal ik mijn ondernemingsplan naar een resultaatgerichte manier van werken
  
Opdrachtgever: bestuur van een middelgrote stedelijke corporatie
 
Vraag
Ondersteun het management bij de vertaling van het huidige ondernemingsplan naar de resultaatgerichte afdelingsplannen, zodat er een stevige verbinding komt tussen visie, missie en strategie en de invulling in de dagelijkse praktijk.
 
Aanpak
• Benoemen van doelen en resultaten door elke afdeling, op basis van de beleidsspeerpunten.
• Betrekken van medewerkers bij het formuleren van resultaatgerichte doelen en plannen van de activiteiten op afdelingsniveau.
• Coachen van leidinggevenden en het aanreiken van managementmethodieken en werkwijzen.
 
Resultaten
Afdelingsplannen met doelstellingen die SMART geformuleerd zijn en concreet uitgewerkt naar taken en activiteiten van medewerkers.