Ontwikkelen woonservicegebieden in zes Overijsselse gemeenten

Woonlab ondersteund gemeenten bij het formuleren van een visie op de ontwikkeling van woonservicegebieden.
 
In de woonservicegebieden gaat het om het organiseren van een doelgericht samenspel van gemeente, corporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en inwoners van een woongebied, meestal een wijk of woonkern. Doel is dat de kwaliteit van het woonservicegebied zodanig wordt dat inwoners er zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen maar ook willen blijven wonen. Woonservicegebieden ontwikkelen met andere woorden een aantrekkingskracht uit op de omgeving.
 
Voor de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en Dalfsen heeft Woonlab de visie, definitie en het uitvoeringsprogramma mee helpen ontwikkelen. Voor de gemeenten Steenwijkerland, Ommen en Zwartewaterland is de inzet ook sterk gericht op het interactieve ontwikkelen van een uitvoeringsagenda.
Interviews zijn gehouden met betrokken partijen en interactieve sessies zijn georganiseerd met inwoners uit de dorpen en kernen binnen de gemeenten. Enerzijds is geïnventariseerd welke kansen, bedreigingen en initiatieven er vanuit de betrokken professionele partijen aan de orde zijn. Anderzijds is vanuit de inwoners van de kernen de behoefte aan woon, zorg- en welzijnsvoorzieningen in kaart gebracht. Tijdens terugkoppelsessies is duidelijker geworden wat belangrijke keuzes zijn en waar de komende jaren prioriteiten moeten liggen om ook echte veranderingen te kunnen realiseren. Dit alles is vertaald in een uitvoeringsprogramma per gemeente.
 
Professionele organisaties in het wonen, de zorg en het welzijn zijn sterk betrokken en geïnteresseerd in de ontwikkeling van woonservicegebieden. En menigeen heeft ook veel te bieden. Belangrijk aandachtspunt is het organiseren van strategische afstemming en ketensamenwerking tussen partijen, waardoor het geheel sterker wordt dan de delen afzonderlijk. Woonlab heeft op basis van ervaring, een visie ontwikkeld hoe gemeenten dat samen met partners gebiedsgericht kan aanpakken. Als u hierover meer wil weten neem dan contact op met Alex Grashof.