Vernieuwen en verbinden in woonservicegebieden

De ontwikkeling van woonservicegebieden staat al enkele jaren boven aan de agenda van gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders. Doel is om inwoners van de gemeente zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen, waarbij ze zich thuis voelen in hun directe woonomgeving en ook werkelijk onderdeel uit blijven maken van de samenleving.
In diverse provincies hebben partijen hier in onderlinge samenspraak hard aan gewerkt. Veelal zijn uitvoeringsprogramma’s opgesteld.
 

Werkende coalities in gemeenten voor wonen, zorg en welzijn

De programma’s en projecten zijn vastgesteld, nu is het tijd voor realisatie en te zorgen voor coalities die werken.
Belangrijk is de ontwikkelkracht van betrokken partijen en burgers te benutten en plannen in ontwikkeling te brengen. Hiervoor is nodig dat er duidelijkheid gecreëerd wordt over de bijdrage en verantwoordelijkheden van betrokken partijen en burgers. Gemeenten hebben daarin een regisserende en voorwaardenscheppende rol. De ontwikkelende en uitvoerende rol past goed bij maatschappelijk ondernemende en professionele partijen in het veld. Burgers voelen zich betrokken, weten goed wat ze willen en zijn vaak bereid en in staat om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen leefomgeving. Belangrijke voorwaarde hierbij is wel dat betrokken partijen en burgers echt aan zet komen.
 
 
 
Woonlab zet graag haar kennis en expertise in om met gemeenten, betrokken partijen en burgers gebiedsontwikkeling te realiseren, dus de voorgenomen projecten ook werkelijk ten uitvoer te brengen.
 
De kracht van Woonlab is het tot stand brengen van vernieuwingen en het verbinden van partijen als onafhankelijk en inspirerend proces- of projectmanager of als kwartiermaker. Lees hier meer.