Woningbouwprioritering Wageningen

De gemeente Wageningen heeft Woonlab ingeschakeld om de regionale woningbouwafspraken voor de periode 2012 - 2019 in de regio Food Valley lokaal te vertalen naar prioritering van woningbouwplannen. Enerzijds moet dit er toe leiden dat woningbouwprojecten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de stad in de huidige woningmarkt kwalitatief beter en kansrijker worden, anderzijds dat projecten die moeizaam lopen en minder toegevoegde waarde hebben, worden gefaseerd of uitgesteld.