Fusie woCom en WSL

Vraag 
Op 16 april 2014 hebben de Raden van Commissarissen van Stichting woCom en Woningstichting Laarbeek de intentieverklaring goedgekeurd om de mogelijkheden voor een fusie te onderzoeken. Aan Woonlab is gevraagd om dit fusietraject te begeleiden.
 
Aanpak
Alex Grashof heeft het fusietraject van begin tot eind begeleid. Als externe fusiebegeleider:
  • was Alex adviseur, projectleider en klankbord van de stuurgroep die de fusie realiseert.
  • heeft Alex de kwaliteiten en innovatiekracht van de fuserende organisaties benut om draagvlak te creëren.
  • heeft Alex voor de planning, voorbereiding en verankering van de voorgenomen processtappen en besluitvorming gezorgd zodat de projectorganisatie marcheert.
  • heeft Alex gestuurd op basis van besluiten en opvattingen van de stuurgroep. 

Resultaat
Per 1 januari 2015 gaan Stichting woCom en Woningstichting Laarbeek als één organisatie verder. De fusie levert een corporatie met bijna 9.000 woningen op die actief is in zes gemeenten waaronder de centrumgemeente Helmond. Door de fusie is de basis verstevigd om in de toekomst waarde te creëren voor klanten, gemeenten en andere belanghouders.