Expertmeeting woonruimtebemiddeling

Het huidige aanbodsysteem is aan een revisie toe is de conclusie van een recente expertmeeting met corporatiedirecteuren, Platform31 en Woonlab. De kernactiviteit woonruimtebemiddeling is bij veel corporaties volledig geautomatiseerd, is daardoor vaak onpersoonlijk geworden en leidt niet altijd tot een goede match tussen vraag en aanbod. Bovendien gaan technologische ontwikkelingen snel waardoor persoonlijk contact juist weer wel en makkelijker mogelijk zijn.

 
 

Sociale verhuur is mensenwerk. De match tussen de vraag van de woningzoekende en het aanbod van de verhuurder zou weer het resultaat moeten worden van een weloverwogen woonruimtebemiddelingsgesprek tussen verhuurder en woningzoekende. De keuzevrijheid van de klant staat daarbij voorop, maar ook de overweging of de verhuring goed is voor de klant, het woongenot en de samenhang in de buurt. De rapportage van de expertmeeting is bij Woonlab op te vragen.