Gebieds- en projectontwikkeling in opdracht van Domijn

Domijn is als corporatie actief in drie gemeenten in de regio Twente. Gebieds- en projectontwikkeling in deze gemeenten, is voor Domijn van groot belang, want Domijn wil meer zijn dan alleen een sociale verhuurder. Advies en ondersteuning wordt geleverd bij het opzetten van het nieuwe team gebieds- en projectontwikkeling, het organiseren van slagkracht in gebiedsontwikkeling en de interactieve ontwikkeling met belanghouders en bewoners van de gebiedsvisie Overdinkel.