Nieuwe volkshuisvestingsafspraken

De nieuwe Woningwet 2015 verandert de verhoudingen tussen partijen die lokaal/regionaal verantwoordelijkheid dragen in de volkshuisvesting. Lokaal maken de gemeente, corporaties en huurdersorganisaties vanaf 2016 op een nieuwe wijze Prestatieafspraken met elkaar. Wij noemen dat volkshuisvestingsafpraken.
 
Lees hier meer over nieuwe volkshuisvestingsafspraken.