Werken aan het Waardemodel en moderne Governance van woningcorporaties

De Woningwet verandert spelregels met betrekking tot de Governance in de volkshuisvesting. Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties spelen daar op in. 
 
Lees hier het artikel over waar je aan moet werken om het Waardemodel en de Governance te vernieuwen.