Beleidsadviseur Wonen

Als beleidsadviseur Wonen van de gemeente Oud-Beijerland betrokken bij het opstellen van (regionale) prestatieafspraken, opstellen zienswijzen scheidingsvoorstellen Daeb/niet-Daeb, begeleiden woningmarktanalyse, opstellen woningbouwprogramma, voorbereiden (regionale) Woonvisie, strategische advisering woonbeleid, locatieadvisering, huisvesting statushouders, wijziging huisvestingsverordening, wijziging verordening Starterslening, invoering Blijverslening, budgetbeheer.