Strategische dialoog corporatie Wovesto

Wovesto heeft met behulp van 'de strategische dialoog' met de gemeente Sint Oedenrode, huurdersorganisaties, zorgpartijen en lokale ondernemers een belangrijke strategische keuze besproken, namelijk een mogelijke fusie met een andere corporatie.

 

In een aantal bijeenkomsten zijn de belangrijkste voor- en nadelen van deze strategische keuze in beeld gebracht, uitgediept en van oordelen voorzien. Deze opbrengst is gebruikt als input voor besluitvorming in de algemene ledenvergadering.