Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is essentieel om in te kunnen spelen op externe veranderingen en om als organisatie succesvol te zijn en te blijven. Dat begint bij beseffen wat er buiten gebeurt, wat dat betekent voor de ambities en doelen en hoe je daarin de juiste keuzes kunt maken. Drie perspectieven staan daarbij centraal: wat willen we bereiken, wat kunnen we bereiken en wat moeten we als organisatie doen (en laten) om daar te komen? Op deze drie perspectieven heeft Woonlab veel te bieden.
 
Woonlab kent de dilemma’s en uitdagingen waar woningcorporaties, gemeenten en vastgoedpartijen voor staan. We adviseren en begeleiden bij het vinden van een nieuwe koers en helpen hen bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van bestuur, management en organisatie. Klik hier om meer over onze fusieaanpak te lezen.
 
Woonlab adviseert en begeleidt organisaties die actief zijn op het gebied van de volkshuisvesting om doelgerichter en effectiever te worden. Kern van de advisering en begeleiding is het in beeld brengen van de belangrijkste uitdagingen en kansen, het creëren van perspectieven op vernieuwing en het verbeteren van de organisatie-effectiviteit. Wat zijn dominante ontwikkelingen op het terrein van Wonen? Hoe gaan we daar als organisatie mee om? Hoe kan ik bereiken wat ik wil bereiken? Sluit mijn aanpak nog aan op sterk veranderende spelregels en condities op de woningmarkt? Klopt de huidige focus op het werkveld en mijn benaderingswijze van belanghouders en de woningmarkt? Beschikt mijn team over de juiste kwaliteiten om dat te doen?
 
Aangrijpingspunten voor organisatieontwikkeling zijn de koers en strategie (het Richten), het prioriteren en organiseren (het Inrichten) en de manier van werken (het Verrichten) van de organisatie.
 
Lees meer over aangrijpingspunten en aanpak
 

Organisatieontwikkeling

 
 

Organisatieontwikkeling: Projecten


Informatie aanvragen