Regiobijeenkomst portefeuillestrategie en verkoop

Woonlab nodigt u uit om deel te nemen aan de regiobijeenkomst over Portefeuillestrategie en verkoop op 16 november 2016 in Hilversum.
 
De bijeenkomst gaat in op het thema hoe een portefeuillestrategie ontwikkeld kan worden die toekomstbestendig is. En de vraag staat centraal welke bijdrage de verkoop van woningen daaraan kan leveren.
 
Voor deelname aan de bijeenkomst zijn geen kosten verschuldigd.

Aanmelden