Slimmer Kopen®

Slimmer Kopen® is een koopoplossing die mensen met een smalle beurs in staat stelt met tientallen procenten korting een woning te kopen van de corporatie.

 

Recht op terugkoop

Als tegenprestatie heeft de corporatie het eerste recht om de woning terug te kopen. Vanaf oktober 2010 is het voor corporaties ook mogelijk om voor een terugkoopplicht te kiezen.
 
Bij terugkoop of doorverkoop ontvangt de corporatie de gegeven korting terug. Tevens deelt de corporatie in de waardevermeerdering of -vermindering bij terugkoop.
 

Gebruiksrecht Slimmer Kopen®

Slimmer Kopen® is ontwikkeld door woningcorporatie Trudo uit Eindhoven. U als corporatie kunt ook het gebruiksrecht van Slimmer Kopen® verwerven. Tegen een vergoeding krijgt u de beschikking over een compleet pakket aan contracten, documenten en bijbehorend verkoopmateriaal.

 

Vragen over Slimmer Kopen®

Woonlab begeleidt voor Trudo de uitgifte van licenties Slimmer Kopen®. Ook voorziet Woonlab in gerichte adviezen over de manier waarop u Slimmer Kopen® met succes aan de man brengt bij uw eigen medewerkers en lokale partijen als notarissen, makelaars en banken.
Woonlab faciliteert een full-service helpdesk voor alle vragen over Slimmer Kopen®. De helpdesk is beschikbaar gedurende de looptijd van het gebruiksrecht van de licentiehouder.

 

Meer informatie over Slimmer Kopen® vindt u op 
www.slimmerkopenvoorcorporaties.nl. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Woonlab. Wij helpen u graag verder.
 

Voordelen van Slimmer Kopen®

Belangrijke voordelen van Slimmer Kopen®:

  • een eigen woning voor mensen met een smalle beurs;
  • kopers krijgen meer kwaliteit voor dezelfde prijs;
  • een zorgvuldige verkoopaanpak;
  • de oplossing voor een stagnerend verkoopprogramma;

  • meer armslag voor investeringen in (verduurzaming van) de woningvoorraad;
  • het verkochte bezit blijft beschikbaar voor sociale huisvesting;
  • voor borging afspraken is geen erfpacht nodig.