Fusiebegeleiding SCW -SWB

Woonlab heeft de fusie van Stichting Christelijke Woningbouw Tiel en Stichting Woningbeheer Betuwe begeleid. De gefuseerde corporatie gaat sinds 1 januari 2020 verder onder de naam Thius. Door de fusie is een corporatie ontstaan met bijna 9.000 verhuureenheden die werkzaam is in de gemeenten Tiel, Neder-Betuwe en Buren.

Nadat in het voorjaar de Intentie overeenkomst tot fusie werd gesloten, is hard gewerkt aan het uitwerken van de visie en het vormgeven van de nieuwe organisatie. Verder zijn zienswijzen over het fusievoornemen aangevraagd waarop niet alleen de drie gemeenten, maar ook beide huurdersorganisaties positief hebben gereageerd. De huurdersorganisaties van SCW √©n SWB kijken uit naar de voorgenomen fusie tussen SCW en SWB. ‘Van meet af aan liggen er geen drempels’ vinden de Huurdersvereniging Lingewaarden, die de belangen van huurders in de gemeente Neder-Betuwe en Buren behartigt en het Huurdersplatform dat diezelfde belangen behartigt in Tiel.