vernieuwen en verbinden.

Hans van den Hombergh, Maurice van Noordenne en Alex Grashof (vlnr).

Over Woonlab

De missie van Woonlab
Woonlab stimuleert en organiseert ontwikkelkracht in organisaties en netwerken. We zien en benutten unieke kwaliteiten van mensen, organisaties en netwerken en creëren daarmee kracht om te veranderen en te groeien. Met en voor opdrachtgevers brengt Woonlab vernieuwing en verbetering tot stand in organisatie, strategie en beleid.

Werkwijze
De interventie of begeleiding van Woonlab varieert van voorbereiding en begeleiding van een eenmalige werkbijeenkomst tot het doorvoeren van beleids- of organisatiewijzigingen. Woonlab levert daarin toegevoegde waarde als adviseur, fusiebegeleider, kwartiermaker, beleidsontwikkelaar, programmamanager of procesregisseur.

Historie
Begonnen in 2002 als innovatielab van een vijftal woningcorporaties is Woonlab in 2006 als vernieuwend adviesbureau de markt opgestapt. Oprichter Hans van den Hombergh is tot medio 2017 als vennoot aan het bureau verbonden geweest en tot op dit moment als samenwerkingspartner betrokken bij Woonlab.
Alex Grashof trad in 2008 toe als vennoot, Maurice van Noordenne in 2016.

Het kantoor van Woonlab is centraal gevestigd in Bennekom, omgeving Ede – Wageningen.