vernieuwen en verbinden.

Begeleiden zelfevaluatie RvC

Woonlab begeleidt regelmatig Raden van Commissarissen bij zelfevaluaties. Als deskundige, onafhankelijke externe begeleider vervult Woonlab een onderzoekende, objectiverende en signalerende

Lees verder »

Gemeente Hoorn

De betaalbaarheid van het wonen is een belangrijk thema in de woonopgave van de gemeente Hoorn. De gemeente neemt haar

Lees verder »