vernieuwen en verbinden.

Alex Grashof

Alex Grashof (1966) is senior adviseur en vennoot van Woonlab. Hij is sinds 2008 als visitator verbonden aan Raeflex en sinds 2018 eigenaar. Tevens is hij lid van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa). Hij behaalde zijn propedeuse politicologie en volgde een doctoraalstudie Bestuurs- en Beleidswetenschappen aan de RU Nijmegen. Verder heeft hij de tweejarige Nederlandse opleiding voor vastgoedmanagement (NOVAM) afgerond. Alex is werkzaam geweest op verschillende posities in de volkshuisvesting, waaronder die van onderzoeker, beleidsmedewerker, manager, interimmanager en directielid van een woningcorporatie. Tevens was hij accountmanager en projectleider bij Aedes Vereniging van Woningcorporaties.

Sinds 2001 is Alex werkzaam als adviseur. Hij richt zich op adviseren en begeleiden van woningcorporaties bij strategieontwikkeling en het oplossen van interne en externe organisatievraagstukken, zoals het realiseren van nieuwe vormen van samenwerking, fusie of het ontwerpen en doorvoeren van organisatiewijzigingen. Tevens is hij als procesregisseur actief voor (samenwerkende) gemeenten en corporaties.
Vragen waar hij aan werkt zijn: “Hoe verbeter ik de organisatie zodat we meer kunnen gaan betekenen voor belanghouders en klanten?” “De organisatie draait moeizaam. Wat is er aan de hand en hoe kunnen we het verbeteren?” “Sluiten strategie en organisatie nog voldoende aan op de opgaven en uitdagingen in mijn omgeving?”