Welkom bij Woonlab

Adviesbureau voor corporaties, overheden en maatschappelijke organisaties.
Woonlab richt zich op het brede terrein van wonen. We adviseren en begeleiden woningcorporaties, overheden en maatschappelijke organisaties bij het realiseren van hun maatschappelijke doelen.

Alex Grashof

Vennoot

Maurice van Noordenne

Vennoot