vernieuwen en verbinden.

Welkom bij Woonlab

Adviesbureau voor corporaties, overheden en maatschappelijke organisaties.
Woonlab richt zich op het brede terrein van wonen. We adviseren en begeleiden woningcorporaties, overheden en maatschappelijke organisaties bij het realiseren van hun maatschappelijke doelen.

Alex Grashof

Vennoot

Maurice van Noordenne

Vennoot

Begeleiden zelfevaluatie RvC

Woonlab begeleidt regelmatig Raden van Commissarissen bij zelfevaluaties. Als deskundige, onafhankelijke externe begeleider vervult Woonlab een onderzoekende, objectiverende en signalerende

Lees verder »