vernieuwen en verbinden.

Procesregisseur Woonagenda 2.0

In opdracht van de Regio Foodvalley waarin vijf Gelderse en drie Utrechtse gemeenten samenwerken, is Woonlab als procesregisseur aan de slag gegaan. De procesregisseur is aanjager en verbinder.

Het Uitvoeringsplan van de Woonagenda 2.0 is in overleg en met ondersteuning van de provincies Gelderland en Utrecht tot stand gekomen. Het bevat zeven inhoudelijke thema’s waar de gemeenten met woningcorporaties en marktpartijen resultaten willen behalen voor extra kwaliteit van wonen in de Foodvalley. De bedoeling is dat het wonen in de Foodvalley aantrekkelijker wordt voor een breed palet aan doelgroepen. Huishoudens waarvoor betaalbaarheid belangrijk is, zoals studenten, afgestudeerden, lagere inkomensgroepen, en ook voor expats, werknemers en ondernemers die deel uit maken van de sterk groeiende economie van deze kennisintensieve regio.

De thema’s zijn:

  1. Flexibiliteit en differentiatie in woningbouw
  2. Middenhuur
  3. Duurzaamheid
  4. Transformatie en herontwikkeling
  5. Wonen en zorg/bijzondere doelgroepen
  6. Leefbaarheid/na-oorlogse wijken
  7. Monitoring

Het Uitvoeringsplan en andere informatie over Wonen in de Regio Foodvalley vindt u hier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met alexgrashof@woonlab.nl.