vernieuwen en verbinden.

Begeleiden zelfevaluatie RvC

Woonlab begeleidt regelmatig Raden van Commissarissen bij zelfevaluaties. Als deskundige, onafhankelijke externe begeleider vervult Woonlab een onderzoekende, objectiverende en signalerende functie naar de RvC. Hoe doen we het als team en individueel als commissaris in de rol van toezichthouder op het bestuur, werkgever en klankbord/raadgever. Recent voerde Woonlab een zelfevaluatie uit waarbij de RvC meer focus wilde krijgen op strategievorming. Zijn we voldoende zichtbaar/aanspreekbaar en hoe vullen we onze rol in binnen de organisatie en het externe netwerk?