vernieuwen en verbinden.

Begeleiden organisatorische fusie Dynhus

Vanaf 1 januari 2021 gaan de gefuseerde corporaties Lyaemer Wonen en Wonen Zuidwest Friesland verder onder de naam Dynhus. Een nieuwe naam voor een corporatie die mensen perspectief wil bieden met een thuis.

Na de juridische fusie in 2020 is Woonlab ingeschakeld om als procesregisseur en adviseur de organisatorische fusie van de twee organisaties te begeleiden. Behalve een thuis bieden voor mensen richt de Dynhus organisatie zich op het bieden van meerwaarde voor de samenleving als geheel. Onder andere door te werken aan verduurzaming, woningbouw, en door het verbinden van partijen om de leefbaarheid te versterken.