vernieuwen en verbinden.

Gemeente De Bilt

Als Beleidsadviseur Wonen a.i. heeft Woonlab voor de gemeente De Bilt diverse werkzaamheden opgepakt. Onder meer de opstelling van een startnotitie uitvoering woonbeleid, aansturing van het proces dat resulteerde in prestatieafspraken met de woningcorporaties SSW en Woonzorg Nederland, en medewerking aan een onderzoek om te komen tot nieuwe locaties voor de realisatie van sociale huurwoningen. Onderdeel van de werkzaamheden betrof ook het initiëren en versterken van de interne samenwerking tussen Wonen en Wmo/Sociaal Domein, voeren van regionaal overleg in de U16 (locatieonderzoek, woningmarktanalyse), en het mede begeleiden van een aanvraag in het kader van de Crisis- en Herstelwet met het oog op meer mogelijkheden voor het toepassen van middenhuur, namens de 24 gemeenten van de regio’s Utrecht en Amersfoort.