vernieuwen en verbinden.

Beleidsadviseur Wonen

Als interim beleidsadviseur behoren alle aan het wonen gerelateerde activiteiten tot het takenpakket. Van het opstellen van college- en raadsvoorstellen tot het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties. Van het adviseren over nieuwbouwprojecten tot het (laten) uitvoeren van woningbehoefteonderzoek. Van het opstellen van woonwagenbeleid tot het actualiseren van verordeningen en het voeren van Startersleningen. In het kader van de woondeal, het opstellen van een woonzorg visie of het huisvesten van statushouders of arbeidsmigranten vindt gestructureerde samenwerking plaats met buurgemeente Zaltbommel, maar ook met de regio Rivierenland en de provincie.