vernieuwen en verbinden.

Gemeente Oirschot

De gemeente had behoefte aan nieuw beleid voor al het gemeentelijk (maatschappelijk) vastgoed. Woonlab is gevraagd om een Kadernota Vastgoedbeleid op te stellen. Nadat deze unaniem was aangenomen door de raad bleef Woonlab betrokken bij de uitwerking, onder andere bij het maken van nieuwe onderhoudsafspraken met de lokale buitensportverenigingen. Vervolgens is Woonlab gevraagd om als projectleider op te treden bij de opstelling van het  Masterplan Gebiedsontwikkeling Sportpark Moorland. Woonlab nam afscheid van deze opdracht na positieve besluitvorming door de raad, en benoeming van een nieuwe projectleider voor de uitvoeringsfase.