vernieuwen en verbinden.

Toekomstverkenning molenstichting SIMAV

Voor molenstichting SIMAV voert Woonlab een toekomstverkenning uit. Naast intern onderzoek worden interne en externe stakeholders bevraagd om mee te denken over de toekomst van deze bijzondere molenstichting die zo’n 36 historische molens en andere vastgoedobjecten beheert in de provincies Zuid-Holland en Utrecht. De uitkomsten van de toekomstverkenning worden door middel van een rapportage en een interactieve bijeenkomst teruggekoppeld naar deelnemers. De toekomstverkenning gebruikt het bestuur van SIMAV om een strategie voor de toekomst te bepalen.