vernieuwen en verbinden.

Woningcorporatie HW Wonen

HW Wonen is een ambitieuze woningcorporatie die op basis van portefeuillesturing stuurt op haar vastgoed. Woonlab is gevraagd enkele onderdelen voor de opstelling van de portefeuillestrategie 2025 te begeleiden. Zoals de actualisering van de wensportefeuille. De actuele gegevens over de vraag uit de recente woningmarktanalyse zijn daartoe geconfronteerd met alle maatregelen (nieuwbouw, sloop, investeringen, huurbeleid) uit de meerjarenbegroting, en voorgenomen intensiveringen op het punt van duurzaamheid en wonen vanuit een bijzondere woonvraag. Vervolgens is een afwegingskader voor de complexstrategieën ontwikkeld (kernenpositionering en scorecard voor 7 aspecten). Uit scoresessies met een multidisciplinaire werkgroep volgde een indicatieve strategie voor alle complexen: doorexploiteren, investeren, verkopen, slopen. Vervolgens konden de verzamelde strategieën geconfronteerd worden met de doelen op portefeuilleniveau. Waarna het finetunen kon beginnen.