vernieuwen en verbinden.

Gemeente Hoorn

De betaalbaarheid van het wonen is een belangrijk thema in de woonopgave van de gemeente Hoorn. De gemeente neemt haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid daarin. Woonlab ondersteunt de gemeente daarbij op drie onderdelen. In de eerste plaats het aanpassen en herijken van de bestaande Doelgroepenverordening. Hiermee borgt de gemeente de realisatie van sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Daarnaast wordt in 2022 voor de eerste keer een Huisvestingsverordening ingevoerd (o.a. opkoopbescherming). Het derde onderdeel betreft de opstelling en implementatie van beleid voor woningdelen, woningsplitsen en kamerverhuur. Deze trajecten vergen alle afstemming met corporaties en marktpartijen en in het regionaal verband van West-Friesland.